Frezowanie asfaltu

Frezowanie nawierzchni asfaltowych

Frezowanie nawierzchni asfaltowych jest istotne zarówno dla utrzymania jakości dróg, jak i dla zrównoważonego zarządzania zasobami. Roboty drogowe z tego zakresu wymagają przede wszystkim specjalistycznej wiedzy i sprzętu.

Zdejmowanie nawierzchni drogowych

W DRO-AD oferujemy kompleksowe usługi frezowania nawierzchni asfaltowych, zapewniając najwyższą jakość i efektywność w każdym projekcie. Nasz zespół wykorzystuje najnowocześniejsze maszyny frezujące, które pozwalają na precyzyjne usunięcie uszkodzonej warstwy asfaltu, przygotowując nawierzchnię do dalszych prac.

Skupiamy się na ekologicznych rozwiązaniach, ponieważ usunięty asfalt jest przetwarzany i wykorzystywany ponownie, co przyczynia się do ochrony środowiska. Niezależnie od wielkości projektu nasz zespół dostarcza usługi szybkiego frezowania nawierzchni, gwarantując minimalne zakłócenia i maksymalną efektywność. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i zobaczyć, jak możemy pomóc.

Czym jest frezowanie asfaltu?

Frezowanie asfaltu to proces usuwania wierzchniej warstwy drogowej, wykorzystujący specjalistyczne maszyny frezujące. Polega on na mechanicznym ścieraniu warstwy asfaltu, co pozwala na przywrócenie równości i gładkości drogi lub przygotowanie jej do dalszych prac, takich jak modernizacja nawierzchni.

Frezowanie jest stosowane zarówno w celach remontowych, jak i przy modernizacji dróg, a uzyskany w ten sposób materiał często poddawany jest recyklingowi.

Przebieg prac krok po kroku – Jak nasza firma przeprowadza frezowanie?

Frezowanie asfaltu odbywa się w kilku etapach, które są niezbędne do zapewnienia jakości i efektywności procesu. Oto one:

  1. Ocena Stanu Nawierzchni: Przed rozpoczęciem frezowania dokładnie oceniamy stan nawierzchni, aby określić zakres prac i głębokość frezowania.
  2. Przygotowanie Sprzętu: Wykorzystujemy specjalistyczne maszyny posiadające bębny frezujące, które są dostosowane do szerokości i głębokości wymaganej do usunięcia asfaltu.
  3. Frezowanie Warstwy Wiążącej i Ścieralnej: Frezarka asfaltu skutecznie usuwa warstwy asfaltowe, w tym warstwę wiążącą i ścieralną, co pozwala na usunięcie kolein oraz innych uszkodzeń nawierzchni.
  4. Usuwanie i Recykling Asfaltu: Usunięty asfalt, czyli destrukt asfaltowy, jest zbierany i często wykorzystywany do recyklingu w produkcji nowego asfaltu.
  5. Przygotowanie do Nowej Nawierzchni: Po zakończeniu frezowania, nawierzchnia jest gotowa do nałożenia nowej warstwy asfaltu lub innego pokrycia.

Czym jest destrukt asfaltowy?

Destrukt asfaltowy to materiał uzyskany w procesie frezowania nawierzchni asfaltowych. Stanowi on mieszankę starych, usuniętych warstw asfaltu, która jest zbierana i przetwarzana. Materiał ten jest wykorzystywany w produkcji nowego asfaltu, co przyczynia się do ochrony środowiska.

Kiedy należy przeprowadzić frezowanie nawierzchni asfaltowych?


Frezowanie nawierzchni dróg jest zalecane w sytuacjach, gdy istnieją znaczące uszkodzenia lub inne problemy z nawierzchnią drogową, które wymagają interwencji w celu przywrócenia jej odpowiedniej kondycji. Oto główne sytuacje, kiedy należy rozważyć frezowanie:

  1. Uszkodzenia powierzchni: Gdy nawierzchnia wykazuje znaczne uszkodzenia, takie jak głębokie pęknięcia, koleiny, wypukłości lub nierówności. Usunięcie wierzchniej warstwy pomoże stworzyć gładką bazę do ponownego pokrycia nawierzchni.
  2. Problemy z odprowadzaniem wody: Jeśli woda stoi na powierzchni asfaltu, może to wskazywać na nierówności. Naprawa nawierzchni powinna w tym wypadku rozpocząć się od frezowania, przywracającego właściwe nachylenie, które skutecznie odprowadzi wodę.
  3. Zagłębienia czy koleiny: Często obserwowane na drogach o dużym natężeniu ruchu. Usuwanie kolein czy zagłębień odbywa się między innymi poprzez usuwanie warstwy ścieralnej.
  4. Uszkodzenia spowodowane przez płyny z pojazdów: Wycieki płynów z pojazdów mogą uszkodzić jezdnię, a usuwanie asfaltu i ponowne pokrywanie nawierzchni to niekiedy najlepszy sposób na jej naprawę.
  5. Grubość warstwy asfaltu: Jeśli istniejąca warstwa drogowa jest zbyt gruba, a dodanie kolejnej przekroczyłoby ograniczenia wysokości, frezowanie drogowe może zmniejszyć grubość, aby utrzymać właściwe wysokości.

Jesteś zainteresowany ofertą?

Zapraszamy do kontaktu