Prace budowlane podczas budowy drogi

Jakie są etapy budowy drogi?

Budowa drogi, niezależnie od jej wielkości i przeznaczenia, to poważne przedsięwzięcie. Wymaga ono starannego planowania, koordynacji, zaangażowania specjalistów z różnych dziedzin oraz wykorzystania ciężkiego sprzętu. Jeszcze przed symbolicznym wbiciem pierwszej łopaty trzeba zadbać o szereg formalności. Jakie są etapy budowy drogi? Poznajmy je.

Końcówka budowy drogi

Co, zanim jeszcze rozpoczną się prace? Przetarg inwestycji i uzyskanie pozwoleń

Pierwszym etapem prac nad nową drogą jest studium kosztorysowe. Na jego podstawie podejmuje się wstępną decyzję o zasadności budowy nowej drogi. Następnie opracowywane jest studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe. Etap ten kończy się wnioskiem o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Dysponując takim dokumentem, można przygotować koncepcję programową.

Kolejnym etapem realizacji inwestycji jest ogłoszenie przetargu. Biorą w nim udział firmy budowlane, które są w stanie sprostać wymaganiom związanym z realizacją inwestycji lub biura projektowe, zależnie od wybranej przez inwestora formy. Przedstawiają one swoje oferty, a organ organizujący przetarg wybiera tę, która z jego punktu widzenia jest najkorzystniejsza i spełnia określone warunki. Jeśli inwestor zdecyduje się na wybór biura projektowego, wykonawca wybierany jest w drugim przetargu. Ścieżka inwestycyjna w systemie projektuj i buduj, przewiduje tylko jeden przetarg.

Po wyłonieniu wykonawcy musi on przygotować odpowiednią dokumentację, która zostanie dołączona do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Po jej uzyskaniu (jeżeli będzie pozytywna), można przystąpić do realizacji inwestycji. Podczas wydawania tej decyzji wykonywane są także konsultacje społeczne.

Maszyny wykorzystywane podczas budowy dróg

Podczas budowy nowych dróg i remontu starych wykorzystuje się ciężki sprzęt. Dzięki temu prace przebiegają znacznie szybciej, są tańsze i przynoszą lepszy efekt końcowy.

Sprzęt ciężki używany podczas budowy dróg to przede wszystkim:

  • koparka;
  • ładowarka;
  • równiarka samojezdna;
  • rozściełacz asfaltu;
  • frezarka drogowa;
  • walec.

Każda z tych maszyn pełni określoną funkcję. Koparki i spycharki służą do przygotowania podłoże poprzez przesuwanie materiałów sypkich, walce drogowe do zagęszczania nawierzchni, a rozściełacze do równomiernego układania asfaltu. Nowoczesne technologie i precyzyjne urządzenia pomiarowe pozwalają na osiągnięcie wysokiej jakości dróg w relatywnie krótkim czasie.

Rozściełacz asfaltu i walce

Proces budowy drogi krok po kroku — etapy powstawania nowej nawierzchni

Roboty budowlane to najbardziej widowiskowy etap realizacji inwestycji. Najpierw jednak należy przygotować projekt, a po zakończeniu prac przeprowadza się kontrolę i oddanie drogi do użytku. Dokumentacja jest potrzebna, żeby uzyskać pozwolenie na budowę oraz prawidłowo zrealizować wszystkie roboty drogowe.

Etap I — przygotowanie projektu

Pierwszym etapem budowy drogi jest przygotowanie projektu. Inżynierowie i projektanci pracują nad stworzeniem szczegółowego planu, który uwzględnia wszystkie aspekty techniczne, środowiskowe i ekonomiczne. Projekt musi zawierać dokładne plany geodezyjne, wytyczenia trasy, profilowanie terenu oraz określenie rodzaju nawierzchni. Ważne jest również uwzględnienie infrastruktury towarzyszącej, takiej jak systemy odwadniające, oświetlenie czy sygnalizacja świetlna.

Etap II — prace budowlane

Kiedy zostaną dopełnione wszystkie aspekty prawne, wykonawca drogi może przystąpić do pracy na placu budowy. Na każdym etapie korzysta się z innych maszyn i metod budowy dróg.

Roboty ziemne

Budowę drogi rozpoczyna się od prac ziemnych. Polegają one na usunięciu warstwy wierzchniej ziemi, a następnie wykonaniu wykopów i nasypów, które pozwolą na odpowiednie ukształtowanie terenu. Pod nadzorem geodetów przeprowadza się niwelację terenu. W przypadku budowy nowej drogi konieczny jest również dodatkowy etap robót ziemnych – usunięcie przeszkód terenowych, takich jak drzewa, krzewy czy stare fundamenty.

Frezowanie

Ten etap wykonuje się tylko w przypadku modernizacji istniejącej nawierzchni asfaltowej. Polega on na usunięciu starej, zniszczonej warstwy drogi, aby przygotować podłoże do nałożenia nowego asfaltu. Frezowanie asfaltu umożliwia również wyrównanie powierzchni i usuwanie kolein.

Przygotowanie podłoża pod asfalt

Kolejnym etapem jest przygotowanie podłoża pod asfalt. Proces ten obejmuje stabilizację gruntu, na przykład poprzez wzmocnienie go warstwami kruszywa, piasku lub innych materiałów. Ważne jest również odpowiednie odwodnienie terenu – zapobiega ono gromadzeniu się wody pod nawierzchnią, co mogłoby prowadzić do jej uszkodzeń.

Układanie asfaltu

Po przygotowaniu podłoża przystępuje się do układania masy asfaltowej. Układanie asfaltu odbywa się etapami. Każda warstwa asfaltu jest starannie układana i zagęszczana przy użyciu specjalistycznych maszyn – rozściełaczy i walców.

Na początku układa się warstwę podkładową. Ma ona za zadanie wyrównać powierzchnię i zapewnić odpowiednią nośność drogi nawet przy dużych przeciążeniach. Następnie układa się warstwę wiążącą, która ma na celu przenoszenie naprężeń wynikających z użytkowania nawierzchni. Ostatnia jest warstwa ścieralna, która stanowi finalną nawierzchnię drogi. Musi ona cechować się odpowiednimi parametrami: szorstkością, równością i odpornością na działanie czynników atmosferycznych.

Układanie asfaltu podczas budowy drogi

Zagęszczanie nawierzchni

Ostatni etap ma na celu zapewnienie trwałości, wytrzymałości i równości nawierzchni. Proces ten polega na ściskaniu warstwy asfaltu w celu usunięcia pustych przestrzeni i zwiększenia gęstości materiału. Prawidłowe zagęszczanie wpływa na długowieczność drogi, zapobiega powstawaniu kolein, spękań i innych uszkodzeń, które mogą pojawić się w wyniku ruchu pojazdów i zmian pogodowych. Do zagęszczania asfaltu używa się walców drogowych.

Etap III — kontrola i oddanie drogi do użytku

Zakończenie prac budowlanych nie oznacza jeszcze, że przejazd staje się dostępny dla kierowców. Gotową drogą muszą najpierw zainteresować się inspektorzy, którzy sprawdzą zgodność z projektem oraz ogólny stan techniczny nowej drogi. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia. Dopiero po pozytywnej ocenie technicznej droga może zostać oddana do użytku.

Podsumowanie

Wszystkie formalności przy budowie drogi mogą niekiedy zabrać więcej czasu niż same prace budowlane, szczególnie jeśli są one prowadzone przez doświadczonego i dobrze wyposażonego wykonawcę. Prawidłowe przeprowadzenie wszystkich etapów i ścisłe trzymanie się projektu oraz norm gwarantują, że nawierzchnia będzie równa, trwała i odporna na niszczenie pod wpływem warunków atmosferycznych.